Thông Tin Dự Án

Nước có chứa hàm lượng các ion Canxi (Ca2+) và Magie (Mg2+) từ 50mg/lít (tính theo CaCO3) trở lên thì bắt đầu được gọi là nước cứng. 

Về cơ bản, phương pháp xử lý nước cứng hiện nay là giảm nồng độ Canxi và Magie ở trong nước, sao cho 2 ion này ở ngưỡng phù hợp nhất, giúp nước hóa mềm và an toàn hơn khi sử dụng.

Có 5 cách xử lý nước cứng phổ biến và được áp dụng nhiều nhất:

– Sử dụng hạt nhựa để trao đổi ion

– Áp dụng xử lý hóa chất

– Xử lý bằng phương pháp nhiệt

– Xử lý bằng phương pháp tổng hợp

– Xử lý nước cứng bằng lọc nước RO hoặc công nghệ Nano.