Thông Tin Dự Án

Để giúp Quý Khách hàng nắm vững các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý của cơ sở, Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Tuấn Vũ kính gửi đến Quý khách hàng các hạng mục tư vấn bao gồm:

• Đánh giá tác động môi trường.

• Đăng kí môi trường.

• Thực hiện các thủ tục vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

• Tư vấn giải pháp công nghệ thống xử lý nước thải/ khí thải/ nước sạch/ nước
siêu tinh khiết.
• Tư vấn cải tạo, sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải/ khí thải/ nước sạch/
nước tinh khiết.