Thông Tin Dự Án

xử lý nước thải

Hình 1: Máy thổi khí cho hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà

xử lý nước thải

Hình 2: Cung cấp và bố trí đường ống hóa chất cho hệ thống xử lý của Tòa nhà

xử lý nước thải

Hình 3: Tháp khử mùi cho hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà sử dụng vật liệu đệm và dung dịch NaOH loãng

xử lý nước thải

Hình 4: Tháp khử mùi sử dụng than hoạt tính

xử lý nước thải

Hình 5: Nước thải tại bể Aerotank của hệ thống xử lý nước thải tại tòa nhà

xử lý nước thải

Hình 6: Tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sau khi cung cấp thiết bị