1. Xử lý nước mặt, nước ngầm
  2. Xử lý nước nhiễm mangan
  3. Xử lý nước nhiễm mặn
  4. Xử lý nước nồi hơi
  5. Xử lý nước cứng
  6. Xử lý nước RO phục vụ cho các ngành sản xuất thực phẩm, dược phẩm,…
  7. Xử lý nước siêu tinh khiết phục vụ các ngành công nghiệp điện tử