Ngày nay, cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp ngày càng phát triển điều này gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến môi trường. Qua đó, quan trắc môi trường là một hoạt động tất yếu trong sự phát triển hiện nay. Vậy, quan trắc môi trường là gì? Tại sao phải thực hiện quan trắc môi trường? cùng Tuấn Vũ giải đáp vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé.

1. Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường là hoạt động theo dõi, giám sát thường xuyên chất lượng môi trường thông qua các chỉ tiêu về đặc tính lý hóa của thành phần môi trường. Quá trình đo đạc cung cấp những đánh giá cần thiết về tác động và sự thay đổi của môi trường đối với từng khoảng thời gian. Mục đích của quan trắc môi trường là phân tích mức độ môi trường bị ảnh hưởng và các hoạt động sản xuất kinh doanh này ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?

Trạm quan trắc môi trường được thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau và theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như: Quan trắc môi trường nước, nước thải và khí thải, theo đó đạt được các mục tiêu chung là đánh giá diễn biến về mọi mặt môi trường trong nước hoặc phát hiện tình hình cụ thể của từng môi trường để đưa ra giải pháp cụ thể, cảnh báo kịp thời những diễn biến bất thường hoặc nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường nói chung.

Quan trắc môi trường là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện đối với nhiều doanh nghiệp. Hiện nay có 2 hình thức quan trắc môi trường được sử dụng đó là quan trắc trực tiếp tại môi trường  và sử dụng hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Quan trắc từ động

2. Tại sao phải quan trắc môi trường

Việc thực hiện quan trắc có những Ưu điểm sau:

 •  Phát hiện kịp thời những ảnh hưởng xấu: Thường xuyên cung cấp thông tin về môi trường tùy theo cài đặt của người dùng, giúp các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý hiệu quả. Phát hiện kịp thời những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường để đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
 • Lợi ích kinh tế: Lĩnh vực nuôi trồng thủy, hải sản là lĩnh vực khá nhạy cảm với môi trường. Vì vậy, quan trắc môi trường thủy sản là phương pháp duy nhất để theo dõi các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cá, tôm và sinh vật biển, sông, hồ, nhất là vào thời điểm chuyển mùa, thời tiết có diễn biến xấu ảnh hưởng đến tình trạng chung như chênh lệch nhiệt độ hoặc lượng oxy hòa tan giữa ngày và đêm.
 • Sự phát triển của con người và xã hội: Quá trình Công nghiệp hóa- hiện đại hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường, gia tăng nguồn nước thải và khí thải. Vì vậy chúng ta phải quan trắc môi trường với tần suất quy định nhằm phát hiện và hạn chế một phần những nguy cơ xấu đe dọa sức khỏe con người và những loài sống khác.

3. Phân loại quan trắc môi trường

Về cơ bản quy định quan trắc môi trường bao gồm những loại sau:

– Quan trắc môi trường đất nền: Cung cấp các đánh giá cấp quốc gia về diễn biến môi trường để hỗ trợ việc xây dựng những dữ liệu cho báo cáo hiện trạng môi trường. Ngoài ra, nó còn giúp cảnh báo những diễn biến bất thường của môi trường và đưa ra các giải pháp khắc phục ô nhiễm kịp thời.

Quan trắc môi trường nước:

Theo quy định tại thông tư 24/2017/ TT-BTNMT do Bộ TNMT ban hành, quan trắc nước bao gồm quá trình đo đạc, đánh giá chất lượng nước ở mọi khu vực và loài hình như: Môi trường nước mặt lục địa, môi trường nước ngầm, môi trường nước biển.

 • Môi trường nước lục địa: đo đạc, quan trắc chất lượng nước thải, sông suối, ao hồ … Tần suất môi trường nước lục địa trung bình khoảng 6 lần /năm.
 • Môi trường nước biển: Đây là môi trường có nhiều biến đổi nên việc quan trắc nước biển thường kéo dài trên 3-5 năm /lần.

Quan trắc tiếng ồn: Thông tư số 28/2011/ TT-BTNMT định nghĩa tiếng ồn môi trường như sau: xác định mức độ tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng theo tiêu chuẩn cho phép và phân biệt các nhóm tiếng ồn. Ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn đến môi trường.

Quan trắc môi trường không khí: Quá trình sử dụng kết hợp các máy móc thiết bị đo lường tự động và liên tục đo, phân tích chất lượng không khí xung quanh và truyền dữ liệu trực tiếp đến ban quản lý, phục vụ cho công tác quản lý về bảo vệ môi trường.

quan trắc nước thải

4. Các quy định trong quan trắc môi trường xung quanh

– Các chỉ tiêu đo quan trắc:

 • Quan trắc không khí xung quanh: tiếng ồn, độ rung, CO2, NO2, SO2, …,
 • Quan trắc nước thải xung quanh: pH, COD, BOD, nitrat, photphat, amoni, kim loại nặng, ..
 • Quan trắc môi trường Nước mặt, nước ngầm, đất, …

– Tần suất quan trắc môi trường:

Theo quy định tại Thông tư 24/2017 / TT-BTNMT, tần suất quan trắc được quy định như sau:

 • Môi trường không khí: 06 lần / năm – 02 tháng /lần;
 • Môi trường nước mặt: 06 lần / năm – 02 tháng /lần;
 • Môi trường Nước ngầm và nước thải: 04 lần / năm – 03 tháng /lần;
 • Môi trường đất nền: 01 lần / năm.

– Báo cáo quan trắc môi trường:

Báo cáo quan trắc môi trường theo Mẫu A1 (Phụ lục V) – Thông tư 43/2015 / TT-BTNMT. Báo cáo định kỳ được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Thông qua Ban quản lý khu công nghiệp (nếu công ty đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN)