Thông Tin Dự Án

Xử lý nước thải khách sạn và các công nghệ có thể áp dụng !

Xử lý nước thải khách sạn kết hợp nhà hàng là một trong những xu thuế xử lý nước thải khách sạn tại Phú Quốc, Phan Thiết, Vũng Tàu, Tp.HCM, có rất nhiều  công nghệ xử lý nước thải. TUẤN VŨ sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số công nghệ tiêu biểu như sau:

Các công nghệ có thể áp dụng với lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, tùy theo công suất lựa chọn công nghệ phù hợp

Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính ( sử dụng vi sinh để xử lý)

Cơ chế hoạt động: Khi nước thải đi vào bể thổi khí (bể aeroten dính bám), các bông bùn hoạt tính vi sinh được hình thành mà hạt nhân của nó là các phần tử cặn lơ lửng (vi sinh). Các loại vi khuẩn hiếu khí đến cư trú và phát triển dần tạo nên các bông bùn và tiếp tục hấp thụ các chất hữu cơ hoà tan, keo… Trong bể aeroten lượng bùn hoạt tính tăng dần lên và được tách ra tại bể lắng đợt hai. Một phần bùn hoạt tính được đưa về bể aeroten để tham gia một chu trình xử lý nước thải mới.

Hệ thống xử lý nước thải khách sạn

Đối với công nghệ này, nước thải sinh hoạt của nhà hàng khách sạn, hay nước thải từ nhà bếp được thug om và xử lý qua bể Aroteank, tuy nhiên khả năng xử lý chưa cao và không có khả năng xử lý amoni, phostpho nên  các kiểu công nghệ xử lý sau được khắc phục bằng cách kéo dài thời gian lưu nước thải nhằm xử lý triệt để các chất ô nhiễm.