Thông Tin Dự Án

Thành phần của nước thải tại các trại chăn nuôi – giết mổ gia súc – gia cầm khá phức tạp: một lượng lớn nước thải là từ hoạt động giết mổ, bên cạnh đó còn có nước thải sinh hoạt của công nhân lao động, nước rửa chuồng tạim nước vệ sinh dụng cụ giất mổ, chế biến,… Nước thải từ những nơi này còn có một lượng lớn dầu mỡ và nồng độ chất hữu cơ lớn, bên cạnh đó còn có Nito, Photpho, các chất bảo quản thực phẩm, lông, xương động vật và thức ăn thừa,…

– Chất hữu cơ:

Trong thành phần chất rắn của nước thải thì thành phần hữu cơ chiếm 70-80 % gồm các hợp chất hydrocacbon, proxit, axit amin, chất béo và các dẫn xuất của cuả chúng có trong phân và thức ăn thừa. Chất vô cơ chiếm 20-30 % gồm cát, đất, muối clorua, SO4..

– Nito và phot pho:

Hàm lượng N, P trong nước thải tương đối cao do khả năng hấp thụ kém của vật nuôi. Theo Jongbloes và Lenis (1992), lượng nitơ được vật nuôi ăn vào 100% có 30% lượng nitơ tạo thành sản phẩm cho cơ thể, 70% bài tiết ra goài. Theo thời gian và sự có mặt của oxy mà lượng nitơ trong nước tồn tại ở các dạng khác nhau NH4+, NO2-, NO3-.

Photpho được sinh ra trong quá trình tiêu thụ thức ăn của vật nuôi, lượng P chiếm 0,25 – 1,4 %, và một ít trong nước tiểu, xác chết của vật nuôi. Trong nước thải chăn nuôi P chiếm tỉ lệ cao, tồn tại ở các dạng orthophotphate (HPO42-, H2PO4, PO43-), metaphotphate (hay polyphotphate PO43-) và photphate hữu cơ.

– Vi sinh vật:

Nước thải từ quá trình chăn nuôi chứa nhiều vi trùng và virus gây bệnh. Theo nghiên cứu của Nanxera vi trùng gây bệnh đóng dấu Erisipelothris insidiosa có thể tồn tại 92 ngày, Brucella 74 – 108 ngày, samonella 6 – 7 tháng, Leptospiư thải còn ra 5 – 6 tháng.

Ngoài ra trong nước thải còn chứa môt lượng lớn trứng giun sáng với các loại điển hình như Fasciotahepatica, Fasciola, Fasico losis buski, Ascaris suum, Cesphagostomum sp, Trichocephalus dentatus có thể phát triển trong giai đoạn lây nhiễm sau 6 – 28 ngày và 5 – 6 tháng. Theo A.Kigigrop (1982) các loại vi trùng gây bệnh như: Salmonella, Ecoli có thể xâm nhập vào mạch nước ngầm. Salmonella có thể thấm sâu xuông lớp đất bề mặt 30 – 40 cm ở những nơi thường xuyên tiếp nhận nước thải. Trứng giun sáng vi trùng có thể lan truyền đi rất xa và nhanh khi bị nhiễm vào nước mặt tạo thành dịch bệnh cho người và vật nuôi.

Bảng thông số ô nhiễm của nước thải:

Chỉ tiêu Đơn vị Nồng độ
Độ màu Pt_Co 350 – 870
Độ đục mg/l 420 – 550
BOD mg/l 3500 – 8900
COD mg/l 5000 – 12000
TSS mg/l 680 – 1200
Photpho tổng mg/l 36 – 72
Nito tổng mg/l 220 – 460
Dầu mỡ mg/l 5 – 58

Thuyết minh quy trình:

Nước thải từ các lò mổ sẽ chảy qua hệ thống dẫn nước có sử dụng các tầng lọc để loại bỏ rác có kích thước lớn như: lông, da, xương,…

Sau đó nước thải được đưa tiếp qua bề tách dầu, mỡ. Tại đậy các lớp dầu mở ở phía trên bề mặt sẽ được các dụng cụ hớt váng mỡ loại bỏ, đồng thời các chất rắn còn lại sẽ tiếp tục lắng xuống dưới và được tách riêng ra.

Tiếp theo đó nước sẽ chảy theo đường ống vào bể điều hòa, nhằm mục đích ổn định dòng nước, hiệu chỉnh pH để đưa về ngưỡng pH thích hợp nhất cho vi sinh, đồng thời với tác dụng của các dụng cụ đảo trộn sẽ giúp tăng thêm hàm lượng oxi hòa tan trong nước, giúp phân hủy một phần hợp chất hữu cơ có trong nước thải.

Tiếp đó, nước thải được đẩy lên bể kỵ khí – UASB. Tại đây quá trình lên men kỵ khí xảy ra, giúp phân hủy toàn bộ hợp chất hữu cơ có trong nước, thành phần các chất hữu cơ không gây ô nhiễm như: H2O, CO2, CH4,…. CH4 được tận dụng cho quá trình Biogas.

Nước thải sau khi qua quá trình kỵ khí thì được đưa sang bể hiếu khí, tại đây các chất ô nhiễm như BOD, NO3-, NH4+,… còn lại được xử lý nốt.

Sau đó nước thải sẽ được đưa qua bể lắng lọc để tách bùn, phần nước trong sẽ được đưa qua bể khử trùng trước khi xả thải ra bên ngoài, phần bùn sẽ được bơm hoàn lưu lại, lượng bùn dư ra sẽ chảy qua máy ép bùn đề được xử lý tiếp.

Với công nghệ xử lý trên sẽ giúp giảm thiểu chi phí một cách tối đa mà vẫn đảm bảo nước sau xử lý đạt yêu cầu xả thải.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn một cách tốt nhất và miễn phí!