Thông Tin Dự Án

Nguồn nước sử dụng cho lò hơi có thể là nước thủy cục, nước ngầm (giếng khoan) hay sông hồ. Có người lầm tưởng dùng nguồn nước sạch cho lò hơi là đạt yêu cầu; nhưng không phải vậy, yêu cầu xử lý nước cho lò hơi không phải để nước trong, sạch không tạp chất mà làm sao để lò không đóng cáu cặn nhằm bảo vệ lò hơi tránh hư hỏng và kéo dài tuổi thọ của lò.

Các phương pháp xử lý nước cấp cho lò hơi trước khi đưa vào lò

– Khử muối hòa lẫn vào trong nước:

+ Xử lí nước bằng phương pháp lắng cặn.

+ Xử lí nước bằng phương pháp trao đổi cation.

+ Xử lí nước bằng phương pháp trao đổi anion.