Thông Tin Dự Án

Mangan có mặt trong nước thông qua quá trình rửa trôi, phong hóa của đất đá và do tác động của con người như rác thải, nước thải… mangan được tích tụ trong các nguồn nước khác nhau như ao, hồ sông, suối, biển… gọi chung là nước bề mặt rồi từ nước bề mặt mangan sẽ ngấm vào những mạch nước trong lòng đất mà ta gọi là nước ngầm. Đó là lí do vì sao mangan có mặt trong nguồn nước ngầm. 

Ngoài ra, còn có ô nhiễm mangan trong không khí do sự phát thải của các khu công nghiệp, do đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, hoặc từ phát thải của các động cơ sử dụng xăng dầu.

Có rất nhiều cách xử lý nước nhiễm mangan như: phương pháp làm thoáng, sử dụng bể lắng, sử dụng hóa chất, xây bể lọc nước, sử dụng hệ thống lọc tổng …