Thông Tin Dự Án

Nguồn nước bị nhiễm mặn là nguồn nước chứa hàm lượng muối cao hòa tan vào trong nước, lượng NaCl trong nước vượt ngưỡng cho phép thường 10 g/l. Thường thì nước nhiễm mặn do các tác nhân biến đổi khí hậu, sự xâm nhập mặn của nước biển vào trong đất liền.

Có nhiều cách đang được áp dụng hiện nay để xử lý nguồn nước bị nhiễm mặn, nhưng có 3 cách xử lý nước nhiễm mặn phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay:

– Xử lý nước mặn qua lọc nước bằng màng RO

– Xử lý nước nhiễm mặn thông qua việc chưng cất nhiệt

– Xử lý nước nhiễm mặn bằng cách trao đổi ion