Thông Tin Dự Án

Nước ngầm sử dụng cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều khu đô thị, công nghiệp, khu dân cư do vậy, ô nhiễm nước ngầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, gây nên các bệnh không mong muốn cho người sử dụng.

Yếu tố ô nhiễm tự nhiên trong nước ngầm như nhiễm mặn, nhiễm phèn, hàm lượng Asen, Fe, Mn và một số kim loại khác hay yếu tố nhân tạo như chất thải có chứa nồng độ kim loại nặng cao, amoni, NO3–, NO2–, PO43- v.v…thải ra môi trường từ hoạt động sản xuất kinh doanh ngấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Phương pháp xử lý nước ngầm hiện nay tùy thuộc vào kinh phí, nhu cầu cấp nước, tiêu chuẩn dùng nước, đặc điểm của nguồn nước ngầm… mà chúng ta sẽ lựa chọn công nghệ xử lý nước ngầm phù hợp. Các phương pháp xử lý nước ngầm như sau:

– Xử lý nước ngầm bằng phương pháp cơ học, dẫn nước đi lắng lọc ở các bể lọc chứa các chất lọc thường là cát, đá, than hoạt tính…

– Xử lý nước ngầm bằng phương pháp hóa học là sử dụng hóa chất dung hòa tạo ra các phản ứng trong quá trình xử lý nước.

– Xử lý nước ngầm bằng phương pháp vi sinh đang được nghiên cứu và có một số nơi đã áp dụng. Các chủng vi sinh sẽ được nuôi cấy và đưa vào trong quá trình xử lý nước với liều lượng phù hợp.