Thông Tin Dự Án

Lắp đặt hệ thống xử lý nước tinh khiết RO Thái Bình

 

trạm xử lý nước tinh khiết RO Thái Bình

Ro Thái Bình

hệ thống RO 1000 lít/ giờ