Thông Tin Dự Án

Nhằm đáp ứng tốt cho sự đầu tư của Quý khách hàng và Quý đối tác, chúng tôi cung cấp các thiết bị tiên tiến, đảm bảo về chất lượng, giá cả hợp lý và xuất xứ rõ ràng, cam kết phù hợp cho các hệ thống như sau:
• Cung cấp thiết bị phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải.
• Cung cấp thiết bị phục vụ cho hệ thống xử lý nước cấp.
• Cung cấp hóa chất xử lý môi trường.
• Cung cấp vi sinh cho hệ thống xử lý nước.