Vào Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2022 / TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường của các cơ quan trung ương, có hiệu lực thi hành và áp dụng chi tiết đối với một số dự án đầu tư khác nhau. Đừng bỏ qua bài viết này nếu bạn đang thắc mắc về vấn đề phí thẩm định cấp giấy phép môi tường nhé, Tuấn Vũ đã giải đáp ngay phía dưới.

I. Mức Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTC ngày 11/1/2022, phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường được quy định như sau:

1. Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường

  • Đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm I (trừ các dự án hoặc cơ sở quy định tại điểm 2 và điểm 3 dưới đây): 50 triệu đồng/giấy phép.
  • Đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm II hoặc các dự án hoặc cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 45 triệu đồng/giấy phép.

2. Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

  • Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường: 15 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở.

Lưu ý: Mức phí nêu trên tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Mức phí không bao gồm chi phí đi lại của Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở và chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Công ty cổ phần Depot Sài Gòn

 

Căn cứ điều 39 Luật BVMT 2020, đối tượng phải có giấy phép môi trường bao gồm:

  • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
  • Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1.
  • Đối tượng quy định tại khoản 1 thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

III. THỜI HẠN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Căn cứ khoản 4 điều 43 Luật BVMT 2020, thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a) Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi 5 trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

b) Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

IV. Thời hạn Nộp Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường

Người nộp phí thẩm định cấp giấy phép môi trường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn xin cấp, cấp lại hoặc sửa đổi giấy phép môi trường. Tổ chức thu nộp vào tài khoản của tổ chức thu hoặc đến khi nộp ngân sách mở vào kho bạc.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường phải nộp số tiền phí thu được của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở trong kho bạc Nhà nước.

công nghệ xử lý nước thải

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi trung gian giúp làm hồ sơ cấp giấy phép môi trường thì hãy liên hệ chúng mình nhé Tuấn Vũ luôn chào đón bạn. Hay bạn đang thắc mắc chưa rõ về phí thẩm định cấp giấy phép mối trường hãy để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ qua số điện thoại 0368 757 375 tụi mình sẽ giải đáp giúp bạn nhé!!!