Vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (nhà hàng, khách sạn, chung cư, tòa nhà văn phòng, khu dân cư tập trung,…) 

 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế (bệnh viện, phòng khám đa khoa, nha khoa, thẩm mỹ viện,…) 
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (nhà máy, cơ sở sản xuất, gara, …) 
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi (trại chăn nuôi gia súc, gia cầm,…) 
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải mực in 
 • Hệ thống xử lý nước thải từ các ngành nghề đặc trưng khác. 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Tuấn Vũ cung cấp Dịch vụ Vận hành hệ thống xử lý nước 

thải và Bảo trì hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo các hoạt động sau: 

 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định 
 • Đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định 
 • Giảm chi phí sửa chữa thiết bị do lỗi vận hành. 
 • Giảm thiểu chi phí đầu tư (công tác sửa chữa, thay mới thiết bị) một cách đáng kể do các thiết bị được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên.

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang là chủ đề nóng của doanh nghiệp nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Trong đó, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ý thức được điều này, hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ … trước khi đi vào hoạt động đều đã đầu tư thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhằm xử lý nước thải đạt Quy chuẩn quy định trước khi xả thải.

Hệ thống xử lý nước thải sau khi hoàn công xây dựng, hệ thống xử lý nước thải phải được duy trì vận hành thường xuyên để tránh hệ thống xử lý nước thải bị xuống cấp hoặc không có người vận hành dẫn đế bị sự cố vi sinh, sự cố thiết bị làm chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy định, gây mùi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và chi phí vận hành, bảo trì hệ thống cao.

Nhằm giúp Chủ đầu tư giải quyết các vấn đề này, Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Tuấn Vũ cung cấp dịch vụ Bảo trì hệ thống xử lý nước thải và Vận hành hệ thống xử lý nước thải bao gồm các hạng mục sau:

 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (nhà hàng, khách sạn, chung cư, tòa nhà văn phòng, khu dân cư tập trung,…)
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế (bệnh viện, phòng khám đa khoa, nha khoa, thẩm mỹ viện,…)
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp (nhà máy, cơ sở sản xuất, gara, …)
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi (trại chăn nuôi gia súc, gia cầm,…)
 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải mực in
 • Hệ thống xử lý nước thải từ các ngành nghề đặc trưng khác.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Tuấn Vũ cung cấp Dịch vụ Vận hành hệ thống xử lý nước thải và Bảo trì hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo các hoạt động sau:

 • Vận hành hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định
 • Đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định
 • Giảm chi phí sửa chữa thiết bị do lỗi vận hành.
 • Giảm thiểu chi phí đầu tư (công tác sửa chữa, thay mới thiết bị) một cách đáng kể do các thiết bị được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên.